úterý 8. března 2016

Administrativní budova Status, PelhřimovZáměrem projektu je dostavba a adaptace stávajícího objektu způsobem vhodným pro vytvoření funkčního prostoru pro zámečnickou dílnu. V budově dále zůstává zachováno současné administrativní oddělení společnosti STATUS a podniková prodejna. Funkční členitost objektu je vyjádřena charakterem fasád. Obchod je charakterizován rozměrnými prosklenými výkladci, část výroby a skladů je uzavřenější a je charakterizována posuvy a průmyslovou strukturou pláště skladu. Administrativní část je vyjádřena pravidelným rytmem francouzských oken, prolomeným rozměrnými sestavami prosklení u representativnějších prostor (místnost ředitele, zasedací místnost.....).Navržený objekt je v základní hmotě dvoupodlažní s drobnou nástavbou ve třetím nadzemním podlaží severní části. Severní část je dále modelována vykonzolovanými přesahy hmot jednotlivých podlaží. Takto akcentované čelo budovy kompenzuje klesání terénu směrem od ulice Nádražní a značnou vzdálenost stávajícího objektu od křižovatky Nádražní – Skrýšovská ul. Pocitově se tak areál objektu jasně přimyká k hlavní komunikační tepně Pelhřimova – ul. Nádražní. Rehabilitace objektu bude umocněna vybudováním parkoviště při západní fasádě objektu. Parkoviště bude osázeno stromy. Směrem k parkovišti se obrací také hlavní vstup do objektu, vstup do prodejny a velkorysé okno nástavby třetího podlaží. Finální úprava počítá s odstraněním plechových skladových hal v tomto prostoru.pátek 22. ledna 2016

RD Jesenice

Základním „stavebním kamenem“ konceptu navrhovaného rodinného domu byl posun života rodiny do zahrady, dále od obslužné komunikace, získání osluněné terasy, zahrady. Navrhované hmoty spolu vytváří jakousi náruč nebo ulitu, která je k silnici (k severu) zády a k zahradě (jihu a západu) čelem. Celek tak tvoří symbiosa dvou hmot - vyšší „vybroušený“ exaktní hranol domu a nižší dřevěná “krabička“. Tyto hmoty jsou rovněž rozlišeny funkčně - garáž spíš kryté stání, provozní technická část a hlavní hmota obytné části. Sestava objemů tvoří vyváženou figuru domu, které vévodí černý vertikální hranol komínu. 

středa 20. ledna 2016

RD Vysoký Újezd


Základním konceptem navrhovaného rodinného domu bylo usazení života rodiny do zahrady - dále od obslužné komunikace (k této se v podstatě otočit zády) a získání osluněné terasy, zahrady. Vytvořit pomyslnou náruč plných zdí obemykající hemžení v „mraveništi“.
Od počátku hrál v návrhu velkou roli důraz kladený na separaci noční (klidové) a denní (činné) části domu. Vzhledem k rozsahu dispozičního zadání a jasné představy stavebníka byla zvolena jednopodlažní, nepodsklepená, kompozice ve tvaru bumerangu. Delší hranou hmoty rovnoběžná se severní hranou pozemku, druhé křídlo běží po svahu dolů rovnoběžně s východní hranicí parcely.
Forma objektu reaguje na svah pozemku. Střecha (sedlová střecha s posunutým hřebenem do diagonály) svou asymetrickou kompozicí zvýrazňuje tvar stavby. Na severní vstupní fasádě asymetrii střechy vyvažuje objem vystupující hmota garáže. Do atypického tvaru zděného omítaného hranolu jsou zasazeny dva kontrastní kompoziční prvky. Objem garáže na severní a východní fasádě, dřevěná pergola terasy na jižní a západní fasádě.
Rozevřený tvar hmoty domu vznikl jako kompozice rozložení prostorů a hmot (podle jednotlivých funkcí - garáž, provozní technická část, denní x noční křídlo).
Sestava objemů tak tvoří vyváženou figuru domu.
V přízemí napravo od vstupu lze vejít do nočního křídla. Západní křídlo objektu je klidovou částí domu - pět ložnic se šatnami, koupelnami, prádelnou, skladem. Tato klidová část je oddělená od haly plnými posuvnými dveřmi tak, aby její privátnost byla zřetelná.
Jižní křídlo domu, které kolmo „prořezává“ svažitý terén, je navrženo pro denní aktivity (hlavní obytný prostor – kuchyň, jídelna, obývací prostor). Prostor jako dlouhá nedělená loď, otevřená až do konstrukce krovu, má dvě výškové úrovně podlahy. První úroveň zaujímá kuchyň a jídelna s příručními sklady.
Druhá výšková úroveň je klidová - odpočinková.